Informatienamiddagen Lokaal Dienstencentrum Houtmere
Openingstijden


Burelen:

maandag tot vrijdag: 9.00 - 12.00 u.

namiddag op afspraak

Cafetaria:

alle dagen:             12.00 - 17.45 u.
zaterdag gesloten


Het lokaal dienstencentrum Houtmere organiseert jaarlijks verschillende informatiesessies. Wij trachten steeds onderwerpen te brengen die zeer nauw aanleunen bij de leefwereld van onze bezoekers.

Enkele voorbeelden van thema's die aan bod kunnen komen:

  • Eerste hulp bij ongevallen;
  • Voetverzorging;
  • Reuma;
  • Veiligheid in en rond de woning;
  • Erfenisrechten;
  • Thuiszorg
  • ... 

    De namiddagen staan open voor alle geïnteresseerden en zijn steeds gratis.

     Voor informatie over de geplande voordrachten kan je terecht in het lokaal dienstencentrum - elke werkdag tussen  
     09.00 – 12.00 u.

     Elke voordracht wordt ook vooraf aangekondigd in Huis aan Huis of op de website