Vormingsprogramma Lokaal Dienstencentrum Houtmere
Openingstijden


Burelen:

maandag tot vrijdag: 9.00 - 12.00 u.

namiddag op afspraak

Cafetaria:

alle dagen:             12.00 - 17.45 u.
zaterdag gesloten


Er worden verschillende activiteiten en cursussen georganiseerd.  Hiervoor kan je informatie bekomen bij het dienstencentrum Houtmere.  Volg ook het programma op deze website.

PRAKTISCHE INFORMATIE…

Alle lessen gaan door in de lokalen van het Lokaal dienstencentrum Houtmere, Houtmere 27 te 2070 Zwijndrecht.

De cursussen staan open voor alle belangstellenden.

Er wordt voor elke cursus inschrijvingsgeld gevraagd. In dit inschrijvingsgeld is inbegrepen : deelname cursus * verzekering * kopies cursus.
Cursisten die niet in de gemeente Zwijndrecht/Burcht wonen en cursisten die jonger zijn dan 55 betalen een klein supplement.

De cursussen gaan enkel door bij een minimum belangstelling van 10 deelnemers. Indien er heel veel belangstelling is voor een cursus krijgen inwoners van de gemeente Zwijndrecht/Burcht steeds voorrang.