Psychologische hulp OCMW
Openingstijden

 

maandag     9.00 - 12.00 u.
dinsdag     9.00 - 12.00 u. 
  17.30 - 19.00 u. (enkel na afspraak)
woensdag     9.00 - 12.00 u.
donderdag     9.00 - 12.00 u.
vrijdag     9.00 - 12.00 u.


U kunt steeds een afspraak maken op 03 250 18 20.


Iedereen heeft al eens last van klachten die het leven op een onaangename manier kunnen beïnvloeden.

Deze klachten kunnen allerlei vormen aannemen zoals depressiviteit, angsten, hinderlijke verlegenheid, etc. Ook lichamelijke klachten zoals hoofdpijn, duizeligheid of rugpijn kunnen een psychische oorzaak hebben. Doorgaans is de huisarts dan de meest aangewezen persoon om in eerste instantie mee te praten. Indien nodig kan deze de patiënt naar een psycholoog doorverwijzen.

Psychische klachten kunnen allerlei oorzaken hebben zoals relationele problemen, intrafamiliale problemen, verliesverwerking, traumaverwerking, stress op het werk, etc. Soms vindt iemand zelf of met behulp van familie of vrienden een oplossing voor zijn problemen maar als dat niet lukt dan kan het nuttig zijn om een psycholoog te raadplegen.

Een psycholoog probeert door middel van gesprekken een goed beeld te verkrijgen van de patiënt en zijn klachten, om vervolgens samen met hem of haar te proberen om de problemen aan te pakken.

Het resultaat verschilt van persoon tot persoon. In sommige gevallen zal de klacht na de behandeling geheel verdwenen zijn. In andere gevallen heeft de patiënt geleerd hoe hij of zij met de klacht kan omgaan om er zo weinig mogelijk last van te hebben. In het algemeen kunnen we stellen dat de meeste patiënten zich na de behandeling prettiger voelen dan voordien en dit omwille van een toename van hun zelfvertrouwen, een andere kijk op de problemen, betere sociale contacten of een andere manier van praten tussen partners, al naar gelang de aard van de vroegere klachten.

Een paar gesprekken zijn vaak voldoende om u weer op weg te helpen. Denk niet te lang "ik moet er alleen uitkomen" of "het moet eerst erger worden". Net als je tijdig reageert, kan een eerstelijnspsycholoog goed helpen!

Voor meer informatie over de dienst psychologische ondersteuning van het OCMW van Zwijndrecht kun je tijdens de kantooruren terecht op het telefoonnummer 03 250 18 18.

De psychologe is aanwezig op maandag, dinsdag en woensdagvoormiddag.

OCMW Zwijndrecht
Dorp Oost 45

psycholoog@zwijndrecht.be