Sociale tewerkstelling
Openingstijden

 

maandag     9.00 - 12.00 u.
dinsdag     9.00 - 12.00 u. 
  17.30 - 19.00 u. (enkel na afspraak)
woensdag     9.00 - 12.00 u.
donderdag     9.00 - 12.00 u.
vrijdag     9.00 - 12.00 u.


U kunt steeds een afspraak maken op 03 250 18 20.


Het project arbeids- en tewerkstellingsbegeleiding (PAT) is een onderdeel van de sociale dienst van het OCMW Zwijndrecht.

Via de methodiek van trajectbegeleiding wordt ernaar gestreefd om de integratie van gemotiveerde OCMW-cliënten met een minimum aan mogelijkheden op fysisch en psychisch vlak in de samenleving vlot te laten verlopen.

Het OCMW heeft een halftijdse trajectbegeleider in dienst die de cliënten helpt een gepast traject naar arbeid en/of opleiding uit te stippelen en te volgen.

Het project bestaat uit 2 luiken: 

- arbeidsbegeleiding (niet tewerkstelling art 60 § 7) 
- tewerkstellingsbegeleiding (tewerkstelling art 60 § 7).

Het PAT is een tweedelijndienst. De doorverwijzing van cliënten gebeurt enkel door maatschappelijk assistenten van de sociale dienst van het OCMW.