Begeleid wonen
Openingstijden

 

maandag     9.00 - 12.00 u.
dinsdag     9.00 - 12.00 u. 
  17.30 - 19.00 u. (enkel na afspraak)
woensdag     9.00 - 12.00 u.
donderdag     9.00 - 12.00 u.
vrijdag     9.00 - 12.00 u.


U kunt steeds een afspraak maken op 03 250 18 20.


Zelfstandig wonen is voor sommigen mensen slechts mogelijk als zij concreet begeleid worden en geholpen op een groot gedeelte van hun levensdomeinen. Deze begeleiding gebeurt door een maatschappelijk assistent en een gezinshelpster.

Het project richt zich tot de zwakste personen binnen onze gemeente. Deze mensen bevinden zich in een groot sociaal isolement, hebben te kampen met een waaier van complexe problemen en zien vaak geen uitweg meer.

De tussenkomst van deze dienst is vaak van zeer lange duur. Aanvankelijk hebben deze cliënten geen vertouwen in de thuishulpverlening. Dit vertrouwen dient stap voor stap opgebouwd te worden.

Deze beperkte groep van cliënten kunnen zowel terecht bij de maatschappelijke assistente als bij de gezinshelpster. Voor de budgettaire, psychosociale en administratieve problemen kan men terecht bij de maatschappelijk assistente. De gezinshelpster neemt, eventueel samen met de maatschappelijk assistent, vooral de praktische zaken op zich.

Voor wie? 


- voor wie het bijzonder moeilijk heeft om zich te  handhaven
  in deze maatschappij

- voor wie een achterstand heeft opgelopen op diverse
  maatschappelijke vlakken: huisvestingsproblemen, gebrek
  aan hygiëne opvoedingsproblemen met de kinderen,
  het huishouden niet geregeld krijgen, verloren lopen
  in de administratieve doolhof 

- voor mensen met een verslavingsproblematiek 

- voor mensen met een mentale handicap die hierdoor weinig 
  zelfredzaam zijn.

Wat doet de gezinshelpster? 


- opvolgen van het huishouden: leren budgetvriendelijk
  boodschappen doen, tips geven voor gezond, goedkoop en
  gevarieerd koken (soms samen met cliënt koken)

- bespreken van de hygiëne 

- pedagogische ondersteuning, opvoeding kinderen,
  huiswerkbegeleiding zorgen dat kinderen met volledige reistas
  op schoolkamp vertrekken, aankoop verantwoorde kledij,
  opvolgen van ziektes, crisisopvang indien ouder afwezig
  (bv. plotselinge opname in het ziekenhuis); 

- begeleiding en ondersteuning wanneer de cliënt een andere
  instantie dient te contacteren: ziekenhuis, specialist, school,
  gemeente, mutualiteit

- psychosociale begeleiding: een luisterend oor zijn, kan reeds
  zeer helend werken.