Dringende medische steunverlening
Openingstijden

 

maandag     9.00 - 12.00 u.
dinsdag     9.00 - 12.00 u. 
  17.30 - 19.00 u. (enkel na afspraak)
woensdag     9.00 - 12.00 u.
donderdag     9.00 - 12.00 u.
vrijdag     9.00 - 12.00 u.


U kunt steeds een afspraak maken op 03 250 18 20.


Iedereen heeft recht op medische steunverlening, ook mensen die onwettig in ons land wonen. Het OCMW staat in voor de financiering van dringende medische hulpverlening voor personen die illegaal op het grondgebied verblijven.

Voor dringende medische hulp mag je naar een dokter gaan of naar de spoeddienst van het ziekenhuis. Men zal je helpen en eventueel contact opnemen met het OCMW.

Het OCMW kan tussenkomen in de kosten van dringende medische hulp als aan drie voorwaarden is voldaan: 

  • de persoon zonder papieren is behoeftig 
  • er wordt een medisch getuigschrift voorgelegd waarin de dringende noodzakelijkheid van de verstrekkingen wordt  vastgesteld. Zo'n medisch getuigschrift moet opgemaakt worden door een (door het riziv) erkende medische zorgverstrekker. 
  • de persoon verblijft onwettig in België

Voor niet dringende medische hulp moet je je eerst aanmelden op het OCMW van de gemeente waar je woont. In overleg met een maatschappelijk assistent kan hulp geregeld worden.

 
 
Mee te brengen: 
  • bewijs van woonst dit kan een huishuurcontract zijn of een factuur…