Materiële opvang van asielzoekers
Openingstijden

 

maandag     9.00 - 12.00 u.
dinsdag     9.00 - 12.00 u. 
  17.30 - 19.00 u. (enkel na afspraak)
woensdag     9.00 - 12.00 u.
donderdag     9.00 - 12.00 u.
vrijdag     9.00 - 12.00 u.


U kunt steeds een afspraak maken op 03 250 18 20.

Lokaal Opvang Initiatief

De OCMW’s kunnen ook steunverlening organiseren in het kader van de materiële opvang. Dit wil zeggen dat het OCMW voorziet in de huisvesting en een basisuitrusting.

Als je als vluchteling wordt opgevangen in een lokaal opvanginitiatief (LOI) ontvang je leefgeld. Hiermee moet je voeding en persoonlijke uitgaven betalen.

Een LOI of een Lokaal Opvanginitiatief wordt op gemeentelijk vlak door het OCMW georganiseerd voor een beperkt aantal kandidaat-politiek vluchtelingen.

Om deze asielzoekers te kunnen huisvesten werd de voormalige rijkswachtkazerne in de Fortlaan gehuurd en omgebouwd tot 7 bewoonbare flats. Maximum 28 personen kunnen hier terecht. Dit is het LOI of Lokaal Opvang Initiatief.

Het OCMW moet echter meer doen dan enkel voor de huisvesting zorgen. De begeleiding die het OCMW voorziet omvat: 

- opvolging van de asielprocedure 
- wegwijs maken in onze samenleving 
- contacten opnemen met de scholen en zorgen voor taallessen 
- medische en psychosociale begeleiding

Het onderhoud van de gebouwen en de tuin, alsook kleine klusjes, worden door de bewoners zelf uitgevoerd.

Buurtbewoners kunnen met hun vragen en opmerkingen omtrent dit initiatief terecht op het OCMW.

Sinds de start (januari 2001) verbleven ruim 30 gezinnen in het Lokaal Opvanginitiatief. De verblijfsduur kan zeer kort zijn (6 weken) maar ook langer (anderhalf jaar), afhankelijk van de behandeling van hun asielaanvraag.