Lokale Adviescommissie
Openingstijden

 

maandag     9.00 - 12.00 u.
dinsdag     9.00 - 12.00 u. 
  17.30 - 19.00 u. (enkel na afspraak)
woensdag     9.00 - 12.00 u.
donderdag     9.00 - 12.00 u.
vrijdag     9.00 - 12.00 u.


U kunt steeds een afspraak maken op 03 250 18 20.


Een leverancier kan zijn contract voor de levering van elektriciteit en/of aardgas aan een afnemer opzeggen ingeval van niet-betaling van de facturen. Bij de opzegging van een contract moet hij steeds een opzegtermijn van ten minste 60 kalenderdagen in acht nemen. De minimumtermijn geeft de afnemer de kans om een nieuwe leverancier te zoeken die hem van elektriciteit en/of aardgas zal voorzien zodra de opzegtermijn is afgelopen.

Klanten die moeilijkheden hebben om tijdig hun elektriciteitsrekeningen te betalen, ondervinden soms problemen om een leverancier te vinden. De overheid heeft daarom de distributienetbeheerders aangeduid om aan deze klanten te leveren. De distributienetbeheerder voor Zwijndrecht is Eandis.

Elektriciteit en verwarming zijn basisbehoeften. Daarom werden een aantal sociale maatregelen voorzien in de energiewetgeving. Zo heeft iedere Vlaming recht op een gratis hoeveelheid elektriciteit en genieten bepaalde categorieën afnemers van lagere energieprijzen. Ook werden er maatregelen genomen die voorkomen dat wie problemen heeft met het betalen van zijn elektriciteits- en/of gasfacturen, zomaar wordt afgesloten van elektriciteit en/of aardgas.

De distributienetbeheerder kan overgaan tot stopzetting van de levering. Hiervoor moet hij wel de toestemming krijgen van de Lokale Adviescommissie (LAC) van de gemeente waarin de afnemer woont. In de OCMW's van alle Vlaamse gemeenten bestaat er een Lokale Adviescommissie. De LAC bestaat uit vertegenwoordigers van het OCMW en van distributienetbeheerders, ze komt 1 keer per maand samen. Zij bespreekt de situatie van afnemers waarvan de distributienetbeheerder heeft gevraagd om de elektriciteits- en/of aardgastoevoer of de minimale levering van elektriciteit op 10 ampère volledig stop te zetten.

Alle afnemers van wie het dossier wordt besproken door de Lokale Adviescommissie worden uitgenodigd op de zitting om zich te komen verdedigen of afbetalingsplannen te bespreken.

Enkel als het LAC haar akkoord geeft, kan de distributienetbeheerder overgaan tot afsluiting of stopzetting van de minimale levering van elektriciteit en/of aardgas. In veel gevallen wordt er geopteerd voor de gratis plaatsing van een budgetmeter voor elektriciteit, zodat ze hun energiekosten beter onder controle kan houden.

Voorwaarden:


Bemiddeling door een Lokale Adviescommissie is een recht voor iedereen.