Budgetbeheer
Openingstijden

 

maandag     9.00 - 12.00 u.
dinsdag     9.00 - 12.00 u. 
  17.30 - 19.00 u. (enkel na afspraak)
woensdag     9.00 - 12.00 u.
donderdag     9.00 - 12.00 u.
vrijdag     9.00 - 12.00 u.


U kunt steeds een afspraak maken op 03 250 18 20.


In het geval dat je niet in staat bent om zelf een afbetalingsplan te volgen, kan je aan het OCMW van Zwijndrecht vragen om je het inkomen te beheren en in te staan voor de betaling van de rekeningen.

Je verbindt je ertoe een volledig overzicht van alle inkomsten, schulden en vaste kosten aan de maatschappelijk assistent over te maken en je moet bereid zijn tot volledige medewerking.

De maatschappelijk assistent stelt een budgetplan op met gedetailleerde opgave van leefgeld, aflossingen, betalingen en inkomsten. Het bedrag van het wekelijkse (of maandelijks) leefgeld wordt met inspraak van de cliënt vastgelegd.

De betalingsverplichtingen worden maandelijks uitgevoerd volgens budgetplan. Vooraf werd met de schuldeiser onderhandeld om tot een akkoord te komen.

Minstens 1 maal per jaar geeft de maatschappelijk assistent je een gedetailleerd overzicht van alle inkomsten en betalingen. Uiteraard kan je op ieder moment van het jaar om een overzicht vragen.

Je kan het budgetbeheer ten allen tijde opzeggen door een brief te schrijven aan de Voorzitter van het OCMW Zwijndrecht.

Het budgetbeheer kan ook door het OCMW Zwijndrecht worden stopgezet naar aanleiding van ernstige inbreuken op het reglement. Ook andere zwaarwichtige redenen kunnen een verdere samenwerking onmogelijk maken. Je ontvangt hierover echter eerst een ingebrekestelling.

 
Mee te brengen:
      - overzicht van je schuldenlast
      - overzicht van je vaste kosten
      - overzicht van je inkomsten