Schuldbemiddeling
Openingstijden

 

maandag     9.00 - 12.00 u.
dinsdag     9.00 - 12.00 u. 
  17.30 - 19.00 u. (enkel na afspraak)
woensdag     9.00 - 12.00 u.
donderdag     9.00 - 12.00 u.
vrijdag     9.00 - 12.00 u.


U kunt steeds een afspraak maken op 03 250 18 20.


Het OCMW van Zwijndrecht heeft een erkende dienst voor schuldbemiddeling.

Enkel een erkend schuldbemiddelaar mag afbetalingsplannen regelen in verband met consumentenkredieten (allerlei soorten leningen of kredietopeningen).

Indien je het gevoel hebt dat je jouw financiële situatie niet meer onder controle hebt, kan je hiervoor de hulp van het OCMW Zwijndrecht inroepen.

Dit kan onder de vorm van een budgetbegeleiding.Onze diensten nemen contact op met de schuldeisers en proberen een afbetalingsplan te regelen. In dit geval word je begeleid bij de besteding van de financiële middelen en voer je zelf het afgesproken afbetalingsplan uit.

Indien je niet in staat bent om zelf een afbetalingsplan te volgen, kan je aan het OCMW van Zwijndrecht vragen om jouw inkomen te beheren en in te staan voor de betalingen van de rekeningen.

Onze dienst schuldbemiddeling doet momenteel geen aanvragen voor collectieve schuldenregeling. Mensen die een collectieve schuldenregeling wensen aan te vragen worden doorverwezen. Wij kunnen je wel inlichten en begeleiden bij de stappen die nodig zijn om tot een collectieve schuldbemiddeling te komen.

De collectieve schuldenregeling is een gerechtelijke procedure voor personen die een reeks van schulden hebben gemaakt en de gevolgen ervan niet meer de baas kunnen (wet van 5 juli 1998). Deze wetgeving is niet van toepassing op handelaars. Zij slaat enkel op niet-handelaars, dit wil zeggen loontrekkenden, personen zonder beroep, landbouwers en diegenen die een vrij beroep uitoefenen.

De collectieve schuldenregeling heeft als doel de financiële toestand van de schuldenaar te herstellen. Ze stelt hem in staat in de mate van het mogelijke zijn schulden te betalen. Tegelijkertijd is ze een waarborg dat hij zelf en zijn gezin een menswaardig leven kunnen leiden. 

Mee te brengen:

    - overzicht inkomsten
    - vaste kosten/schulden

Wil je nog meer weten wat je kan doen, bezoek dan de website van het Vlaams Centrum Schuldbemiddeling