Voorschotten op uitkeringen
Openingstijden

 

maandag     9.00 - 12.00 u.
dinsdag     9.00 - 12.00 u. 
  17.30 - 19.00 u. (enkel na afspraak)
woensdag     9.00 - 12.00 u.
donderdag     9.00 - 12.00 u.
vrijdag     9.00 - 12.00 u.


U kunt steeds een afspraak maken op 03 250 18 20.


Indien je recht hebt op een uitkering (pensioen, werkloosheidsvergoeding, kinderbijslag, ...) maar deze niet of laattijdig ontvangt om een of andere reden, kan je via het OCMW een voorschot op deze uitkering aanvragen.

Om gerechtigd te zijn op een voorschot zijn er drie voorwaarden die moeten vervuld zijn:

- het recht op een bepaalde uitkering moet reeds vastgesteld zijn
- het bedrag van de uitkering moet reeds gekend zijn
- de uitkering moet achterstallig zijn.

Alvorens een voorschot te verlenen zal het OCMW Zwijndrecht de uitbetalingsinstelling om haar akkoord verzoeken. Het verleende voorschot kan dan rechtstreeks gevorderd worden via de uitbetalingsinstelling.

Als de uitbetalingsinstelling hiermee niet akkoord gaat, zullen er enkel voorschotten kunnen verleend worden indien je een contract ondertekent tot terugbetaling van de voorschotten.

Mee te brengen:

       - naam en adres uitbetalingsinstelling
       - documenten die het recht op een uitkering kunnen staven.

relevante info