Tussenkomst in plaatsingskosten
Openingstijden

 

maandag     9.00 - 12.00 u.
dinsdag     9.00 - 12.00 u. 
  17.30 - 19.00 u. (enkel na afspraak)
woensdag     9.00 - 12.00 u.
donderdag     9.00 - 12.00 u.
vrijdag     9.00 - 12.00 u.


U kunt steeds een afspraak maken op 03 250 18 20.


Inwoners van Zwijndrecht die wensen opgenomen te worden in een rust- en verzorgingstehuis (in de gemeente of buiten de gemeente) maar niet over voldoende financiële middelen beschikken, kunnen bij het OCMW een aanvraag om tussenkomst in de plaatsingskosten indienen. Het OCMW start dan een volledig sociaal en financieel onderzoek en neemt op basis van deze gegevens een beslissing.

Indien aan een persoon een tussenkomst in de plaatsingskosten wordt toegekend, past het OCMW het tekort tussen het bedrag van de factuur en het pensioen van de betrokkene bij.

Mensen die een onroerend goed bezitten worden niet verplicht tot de verkoop van dit goed. Wel wordt er door het OCMW van Zwijndrecht bij tussenkomst in de plaatsingskosten een hypothecaire inschrijving genomen op de onroerende goederen.

Er wordt eveneens nagekeken of deze persoon onderhoudsplichtige kinderen heeft, wat hun inkomsten zijn en of zij eventueel moeten bijdragen in de opnamekosten van hun ouder(s).

Voor de toekenning van een tussenkomst in de plaatsingskosten gelden de door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn vastgestelde algemene voorwaarden.

Mee te brengen: 

        - inkomstengegevens 
        - gegevens over spaargelden en bezittingen 
          (onroerende goederen).

relevante info