Leefloon
Openingstijden

 

maandag     9.00 - 12.00 u.
dinsdag     9.00 - 12.00 u. 
  17.30 - 19.00 u. (enkel na afspraak)
woensdag     9.00 - 12.00 u.
donderdag     9.00 - 12.00 u.
vrijdag     9.00 - 12.00 u.


U kunt steeds een afspraak maken op 03 250 18 20.


Het leefloon is de nieuwe term voor het vroegere “bestaansminimum”. Iedereen heeft recht op integratie in de samenleving, en de OCMW's hebben tot taak deze integratie te garanderen. Mensen die op geen andere wijze aan een inkomen kunnen geraken, kunnen aanspraak maken op een OCMW-uitkering (het leefloon).

Iedereen die in België verblijft en geen eigen inkomen heeft (of een inkomen lager dan de leefloonbedragen) kan via het OCMW beroep doen op zijn recht op maatschappelijke integratie.

De aanvrager dient ook nog aan andere voorwaarden te voldoen:

- De Belgische nationaliteit bezitten, of vreemdeling ingeschreven 
  in het bevolkingsregister, of erkend vluchteling of staatsloze

- Meerderjarig zijn, of ontvoogd door huwelijk, of een kind
  ten laste hebben

- Bereid zijn tot werken, of hiervan vrijgesteld om gezondheids- of
  billijkheidsredenen (vb.studenten).

Voor jongeren van beneden de 25 jaar wordt ook een zogenaamd “geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie” opgemaakt, dit is een soort contract tussen het OCMW en de hulpvrager waarin voor beiden de inspanningen en verplichtingen omschreven worden. 

Mee te brengen:

      - identiteitskaart 
      - loonbriefje

relevante info