Hilde Vanderheyden

OCMW-lid Bijzonder Comité Sociale Dienst CD&V

Bijzonder comité sociale dienstOCMW-raadslid CD&V

raad voor maatschappelijk welzijn