Bijzonder comité sociale dienst

Het BCSD neemt een beslissing over elke individuele vraag om hulp. Bovendien adviseert het BCSD over de werking van de sociale dienst en het algemeen sociaal beleid van het OCMW.