Sociale Dienst
Openingstijden

 

maandag     9.00 - 12.00 u.
dinsdag     9.00 - 12.00 u. 
  17.30 - 19.00 u. (enkel na afspraak)
woensdag     9.00 - 12.00 u.
donderdag     9.00 - 12.00 u.
vrijdag     9.00 - 12.00 u.


U kunt steeds een afspraak maken op 03 250 18 20.

De sociale dienst van het OCMW van Zwijndrecht is er voor grote en kleine problemen. U kunt er ook met gewone vragen terecht, invullen van formulieren, inwinnen van advies, problemen van juridische en/of psychologische aard.

Vaak zijn onvoorziene omstandigheden in uw gezinssituatie de oorzaak van problemen. Deze kunnen van financiële aard zijn, maar kunnen ook andere gevolgen hebben waarvoor u op de sociale dienst terecht kunt.

De maatschappelijk assistent zoekt samen met u naar een geschikte oplossing of verwijst u door naar andere diensten indien u aangepaste of specifieke begeleiding nodig heeft. De maatschappelijk assistent is gebonden aan beroepsgeheim. Wat u hen ook toevertrouwt, uw gegevens blijven binnenskamers.

Indien u financiële hulp aanvraagt, zal de maatschappelijk assistent een voorstel voorleggen aan het Bijzonder Comité die beslist over de toekenning van uw aanvraag.

Deze dienstverlening is volledig gratis. De maatschappelijk assistenten staan ter uwer beschikking en zijn graag bereid te bemiddelen of advies te geven.