Chris Vermeulen

OCMW-voorzitter Groen

raad voor maatschappelijk welzijn

De voorzitter leidt de activiteiten van het OCMW en ziet erop toe dat de raad op democratische wijze tot beslissingen komt. Dit betekent dat alle leden voldoende geïnformeerd moeten zijn, zodat er met kennis van zaken kan worden beslist.
De voorzitter zorgt voor het voorafgaand onderzoek van de zaken die aan de raad, het vast bureau en de bijzondere comités worden voorgelegd. Hij roept de vergaderingen bijeen en stelt de agenda op. Samen met de secretaris zorgt hij ervoor dat deze beslissingen ook effectief worden uitgevoerd. In dringende gevallen kan de voorzitter zelf tot hulpverlening beslissen.

De OCMW –voorzitter is in Zwijndrecht ook schepen van Sociale Zaken. Op deze manier wil Zwijndrecht de samenwerking tussen OCMW en gemeente in het kader van het lokaal sociaal beleid extra onderstrepen en meer gestroomlijnd laten verlopen.


OCMW-voorzitter

Managementteam OCMWOCMW-voorzitter Bijzonder comité bejaardenzorg

bijzonder comité bejaardenzorgOCMW-voorzitter Bijzonder comité sociale dienst

Bijzonder comité sociale dienstOCMW-voorzitter Vast Bureau

vast bureau