Personeelsdienst
Openingstijden

 

maandag      9.00 - 12.00 u.
dinsdag      9.00 - 12.00 u.
   17.30 - 19.00 u. (enkel na afspraak)
woensdag      9.00 - 12.00 u.
donderdag      9.00 - 12.00 u.
vrijdag      9.00 - 12.00 u.


Men kan ook steeds een afspraak maken

De personeelsdienst staat in voor de administratieve bewerkingen voor de personeelsleden: verwerking van loon, verlof, ziekte, vergoedingen, enzovoort….

Daarnaast staat de personeelsdienst in voor de voorbereiding van dossiers in verband met personeelsbeleid (invoeren van regelgeving, statuten, reglementen).

De personeelsdienst heeft ook zijn taken in het HRM-beleid van de organisatie: vorming, evaluaties en functioneringsgesprekken, functionele loopbaan, onthaal medewerkers,….

Tenslotte zorgt de personeelsdienst voor aanwervingsprocedures, selecties en het organiseren van sollicitaties.