Managementteam OCMW
De leden van het MT zijn minstens :

de secretaris, de ontvanger, centrumleider, directeur rustoord, [directeur sociale zaken], hoofdmaatschappelijk assistent, verantwoordelijke poetsdienst, verantwoordelijke gezinszorg, verantwoordelijke dienst voor opvanggezinnen, [verantwoordelijke technische dienst], diensthoofd personeelsdienst en diensthoofd secretariaat.

Afhankelijk van de agenda, kunnen andere personeelsleden of externe personen tot de vergadering uitgenodigd worden tijdens de behandeling van een specifiek agendapunt.