Gezinszorg OCMW
Openingstijden

maandag     9.00 - 12.00 u.
dinsdag     9.00 - 12.00 u.
   17.30 - 19.00 u. (enkel na afspraak)
woensdag     9.00 - 12.00 u.
donderdag     9.00 - 12.00 u.
vrijdag     9.00 - 11.30 u.

Elke werkdagnamiddag op afspraak

Voor wie?

- inwoners van de gemeente Zwijndrecht
- personen die omwille van medische, sociale redenen of omwille
  van de leeftijd hulp nodig hebben
- er wordt voorrang verleend aan aanvragers die het meest
  hulpbehoevend of het minst bemiddeld zijn

Voor welke taken?

- bereiden of voorbereiding van gewone maaltijden
  of dieetmaaltijden .
- hulp bij onderhoud van kleding (wassen, strijken, herstellen).
- boodschappen doen, alleen of samen met de cliënt .
- onderhoud van de woning.

Hulp bij persoonsverzorging:

- cliënt volledig wassen of helpen bij het dagelijks toilet
- gedeeltelijke hulp bij de verzorging (bv. voeten wassen, rug wassen)
- hulp bieden bij aan- en uitkleden
- voet- en handverzorging (knippen nagels)
- haartooi en baardverzorging
- verzorgen van de ziekenkamer
- controleren en klaarleggen van medicatie

 Hulp bij de verzorging van kinderen:

- oppas kinderen
- verzorging kinderen
- voeding kinderen

Ondersteunende taken:

- voorzien van recreatie en ontspanning
  (bv. gaan wandelen met cliënt).
- hulp bij administratie.
- hulp bij de aankoop voedingswaren en goederen
  (goede verhouding prijs/kwaliteit).
- hulp bij contacten met allerlei instanties
  (gemeente, ziekenfonds e. d.)

Wat betaal je voor deze dienstverlening?

De bijdrage wordt berekend op basis van het gezinsinkomen volgens wettelijke barema’s.

Hulpverlening buiten de diensturen

Indien je hulpverlening wenst buiten de reguliere uren van de dienst, kunnen wij samen met jou op zoek gaan naar een antwoord op je hulpvraag. Onderstaande diensten kunnen al een mogelijke oplossing bieden:

Nachtzorg

Cliënten die ‘s nachts nood hebben aan begeleiding, verwijzen wij graag door naar Nachtzorg.  De aanvraag tot Nachtzorg zelf kan je telefonisch (03 220 17 77)  of via info@nachtzorg.be indienen. Nachtzorg zal tijdens het eerste contact met jou bekijken of ze je kunnen helpen. Een huisbezoek voor de effectieve opstart van de hulp, is noodzakelijk. Zo kunnen ze de situatie beter inschatten, en een persoonlijk contact geeft net dat beetje meer.  De kostprijs bedraagt 25 euro per nacht.

Zorg in de wijk “Zorg bij jou thuis tussen 18 en 24 u., ook in het weekend”  

Zorg in de wijk biedt ondersteuning bij het naar bed gaan en de daarmee gepaard gaande handelingen. Ze komen langs  tussen 18 en 24 u. ook in het weekend. Deze zorg kost 3 euro per begonnen half uur. Wil je gebruik maken van deze dienst, neem je telefonisch contact op met Zewopa vzw, op het nummer: 03 218 92 53 en maak een afspraak voor intakegesprek.