Ken Van Dyck

Financieel beheerder

Financiële Dienst

De financieel beheerder, voert het financiële management van het OCMW, bijgestaan door een team medewerkers van de financiële dienst. De financieel beheerder controleert alle inkomsten en uitgaven en draagt hiervoor de verantwoordelijkheid. Hij staat in voor de bewaring van gelden en waarden van het OCMW en treedt op als eiser in bepaalde rechtszaken.Financieel beheerder OCMW

Managementteam OCMW