Financiële Dienst
Openingstijden

maandag     9.00 - 12.00 u.
dinsdag     9.00 - 12.00 u.
   17.30 - 19.00 u. (enkel na afspraak)
woensdag     9.00 - 12.00 u.
donderdag     9.00 - 12.00 u.
vrijdag     9.00 - 12.00 u.

Men kan ook steeds een afspraak maken

De financiële dienst werkt mee aan de algemene uitvoering van het financieel beleid van het OCMW. De dienst staat onder leiding van de OCMW-ontvanger die eindverantwoordelijke is voor het voeren van de boekhouding. De financiële dienst staat in voor het crediteuren- en debiteurenbeheer van het OCMW, het opstellen van de jaarrekening en medewerking aan het opstellen van de budgetten en budgetwijzigingen.